Co warto wiedzieć o badaniach na prawo jazdy?

Co warto wiedzieć o badaniach na prawo jazdy?
Oceń artykuł!

Badania na prawo jazdy polegają na ocenieniu stanu zdrowia osoby chcącej starać się o zdobycie prawa jazdy. Umożliwiają przystąpienie do egzaminu i informują o ważnych czynnikach, które muszą być spełniane przez osobę podchodzącą do egzaminu prawa jazdy np. jazda w okularach korekcyjnych.

Badania kierowców przeprowadzane są przez wyspecjalizowanych lekarzy, którzy podczas wizyty sprawdzają stan zdrowia pacjenta i wydają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Bez posiadania orzeczenia niemożliwe jest przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy. Badania na prawo jazdy pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Jak przygotować się do badania na prawo jazdy?

Badania na prawo jazdy muszą być wykonane przed zapisaniem się na kurs w szkole nauki jazdy. W tym celu każda osoba zainteresowana zdobyciem prawa jazdy ma obowiązek udania się do lekarza, który przeprowadzi tego typu badanie.

Badanie kierowców na kategorię A i B nie wymaga specjalnego przygotowania. Wszyscy kandydaci na prawo jazdy kategorii  A, A1, A2, AM, B, B1, B+E muszą wyrobić profil kandydata na kierowcę w Wydziale Komunikacji i Praw Jazdy (po uprzednim badaniu na prawo jazdy).

Na badanie na prawo jazdy należy stawić się z ważnym dokumentem (dowód osobisty, legitymacja szkolna lub paszport). Postarać się być wyspanym i wypoczętym. Przed badaniem nie należy spożywać alkoholu i zażywać różnego rodzaju środków odurzających. Osoby mające stwierdzoną wadę wzroku powinny zabrać ze sobą wynik z ostatniego badania okulistycznego oraz okulary lub soczewki. Cierpiący na przewlekłe choroby muszą przedstawić lekarzowi dokumentacje medyczną (informacje o przyjmowanych lekach) oraz aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia.

Chorujący na cukrzycę

Osoby chorujące na cukrzycę muszą zgłosić się na badanie na prawo jazdy z wypełnioną kartą konsultacyjną przez diabetologia lub neurologa prowadzącego leczenie. Cukrzycy mogą otrzymać orzeczenie pozwalające stać się o prawo jazdy, lecz muszą pamiętać o kilku warunkach:

  • regularnych badaniach (maksymalnie, co 5 lat)
  • wykazaniu świadomości ryzyka hipoglikemii
  • kontrolowaniu przebiegu choroby

Chorujący na padaczkę

Chorujący na padaczkę mogą ubiegać się o wydanie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, jeżeli:

  • posiadają opinię lekarza neurologa, która potwierdza brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia
  • będą regularnie stawiać na badania kontrolne na prawo jazdy (co pół roku przez okres dwóch lat, następnie, co rok przez kolejne trzy lata i dalej według zaleceń neurologa).

Jak przebiegają badania na prawo jazdy?

Podczas badania na prawo jazdy kandydat musi wypełnić specjalne oświadczenie, które odnosi się do jego stanu zdrowia, a także uzupełnić nagłówek karty badania lekarskiego. W czasie wizyty lekarz przeprowadza wywiad i sprawdza wszystkie dokumentacje medyczne dostarczone przed kandydata. Dokonuje oceny stanu zdrowia narządów wzoru, słuchu, równowagi, a także układu ruchu, sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego i mierzy poziom cukru we krwi. Ponadto ocenia stan psychiczny pacjenta, potwierdza lub neguje objawy świadczące o uzależnieniu od alkoholu lub środków odurzających. W trakcie wywiadu lekarz dopytuje się o przyjmowane lekarstwa i stosowane produkty lecznicze, które mogą mieć wpływ na kierowanie pojazdami.

W czasie badania na prawo jazdy należy udzielać prawidłowych informacji dla lekarza. Nie warto ukrywać swoich chorób i niedoskonałości, ponieważ mogą one w przyszłości skutkować poważnym wypadkiem lub innego rodzaju tragedią.

Ile kosztują badania na prawo jazdy?

Badania na prawo jazdy wykonywane są przez różne centra medyczne. Koszt badania jest określony i regulowany przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. (Dz. U. z dnia 18 lipca 2014 r.). Według rozporządzenia opłata za badanie lekarskie wynosi 200 złotych i w każdej placówce jest taka sama.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.